4229255 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Get Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Kongsberg kommune
Kontaktinformasjon:
Kongsberg kommune

Telefon:
32 86 60 00
Telefax:
32 86 62 08
Adresse:
Kongsberg kommune
Postboks 115
3602 Kongsberg
Org. nr.
.
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 32 86 60 00    Send oss en mail

Kongsberg kommune

Kongsberg er tuftet på lange historiske tradisjoner knyttet til bergverksdrift og mekanisk industri og dette preger vår kultur. Byen har utviklet seg til et høyteknologisk senter med flere små og mellomstore bedrifter som har hele verden som arbeidsfelt.
Kongsberg kommune ønsker at søknader sendes elektronisk. Du finner lenke til søknadskjema inne på hver stilling. Etter fullført søknad vil du få oppgitt en referanse ID. Dette er din bekreftelse på at søknaden er sendt. Ta vare på denne for eventuelle senere henvedelser angående din søknad. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved direkte henvendelse til aktuell virksomhet, eller ved henvendelse til Kundetjenesten, tlf. 32 86 62 50, epost: servicetorget@kongsberg.kommune.no

Losang AS
Instacruit
A/S Norske Shell