4228652 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Dips
Kontaktinformasjon:
Dips

Telefon:
75 59 20 00
Telefax:
22 22 22 22
Adresse:
Dips
Jernbaneveien 85
8037 Bodø
Org. nr.
979 543 883
Epost:
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 75 59 20 00   Send oss en mail

Dips

DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. Vi har konsern- og rammeavtaler for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.
Gjennom våre kjerneverdier fokuserer vi på å gi vårt beste, holde våre løfter, engasjere og lytte: •Ambisiøs: vi forbedrer oss kontinuerlig og gjør vårt ytterste for å lage de beste løsningene. •Nyskapende: vi ser fremover og skaper innovative løsninger. •Ydmyk: vi tar kundens utfordringer på alvor og identifiserer oss med brukeren. •Ansvarlig: vi holder det vi lover og tar ingen sjanser på kundens vegne. Vi har hovedkontor i Bodø samt avdelingskontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi er totalt 160 ansatte i selskapet. DIPS ASA eies av de ansatte (62%) samt Nordland Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune og Diakonhjemmet sykehus. DIPS ASA er et økonomisk solid selskap i sterk vekst.

Losang AS
Instacruit
A/S Norske Shell