4198160 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Helse Fonna HF
Kontaktinformasjon:
Helse Fonna HF

Telefon:
05253
Telefax:
52 73 20 02
Adresse:
Helse Fonna HF
Karmsundsgaten 120
5528 Haugesund
Org. nr.
983 974 694
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 05253   Send oss en mail

Helse Fonna HF

Noreg er delt opp i fire helseregionar som skal gje spesialiserte helsetenester til befolkninga. Helse Fonna HF er ein del av Helse Vest RHF, og gir spesialisthelsetenester til ei befolkning på 170 500 menneske fordelt på 19 kommunar (Tysvær, Fitjar, Haugesund, Ullensvang, Stord, Vindafjord, Odda, Sveio, Suldal, Bømlo, Sauda, Karmøy, Bokn, Etne, Jondal, Kvinnherad, Eidfjord, Tysnes og Utsira).
Å jobbe i ei kompetansebedrift som Helse Fonna er spennande og krevande. Her vil du møte menneske i vanskelege livssituasjonar som treng ulik hjelp.
Helse Fonna er avhengig av dyktige medarbeidarar frå mange fagfelt for å kunne fremme helse og livskvalitet. Vi har i dag over 3200 tilsette, men er alltid på jakt etter deg som har den rette kompetansen og ønske om å jobbe i helsesektoren.
Blant våre tilsette finn du sjølvsagt sjukepleiarar, legar, radiografar og anna helsepersonell, men òg økonomar, juristar, reinhaldarar, prestar og folk med teknisk utdanning. I eit helseføretak har vi behov for mange ulike typar kompetanse.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell