4199285 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Get Relekta AS FMC Ikea Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Norsk Hydro ASA
Kontaktinformasjon:
Norsk Hydro ASA

Telefon:
482 29 380
Telefax:
22 53 90 69
Adresse:
Norsk Hydro ASA
Drammensveien 260
0283 Oslo
Org. nr.
914 778 271
Epost:
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 482 29 380    Send oss en mail

Norsk Hydro ASA

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Med base i Norge har selskapet 13.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.
For at Hydro skal kunne fortsette å være en innovativ bedrift, trenger vi enda flere medarbeidere som tenker stort og kan dele innspill og idéer på tvers av landegrenser.
Hydro har en omfattende internasjonal virksomhet med kontorer i mer enn 40 land over hele verden. For deg kan dette bety unike muligheter til å jobbe utenlands, både i prosjektsammenheng, i utvekslingsprogrammer og i lengre perioder. Vår erfaring er at ulik erfaring og bakgrunn kan være gull verdt for en arbeidsgruppe når man utveksler nye ideer og innspill.

ICA Norge
Treider Fagskoler
A/S Norske Shell