4228652 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Get Relekta AS FMC Ikea Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Agder Energi AS
Kontaktinformasjon:
Agder Energi AS

Telefon:
38 60 70 00
Telefax:
38 60 70 01
Adresse:
Agder Energi AS
Kjøita 18
4630 Kristiansand S
Org. nr.
981 952 324
Epost:
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 38 60 70 00   Send oss en mail

Agder Energi AS

Agder Energi er landets tredje største energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand. Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder på Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overføringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland. De 31 heleide og 16 deleide kraftstasjonene har en årlig gjennomsnittsproduksjon på 7,8 TWh, som utgjør om lag seks prosent av kraftproduksjonen i Norge.
Gjennom datterselskapene Nettkonsult og Otera er Agder Energi en anerkjent leverandør av ingeniør- og elektroentreprenørtjenester over hele landet. Otera har også internasjonal aktivitet.
Agder Energi har rundt 1 600 ansatte og er en av de største virksomhetene på Sørlandet. Virksomheten skaper positive ringvirkninger for landsdelen. Betydelige innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene, bidrar til dette.
Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell