4198160 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Brødr Gjermundshaug Anlegg As
Kontaktinformasjon:
Brødr Gjermundshaug Anlegg As

Telefon:
907 46 392
Telefax:
62 48 88 01
Adresse:
Brødr Gjermundshaug Anlegg As
Alvdal Næringssente
2560 Alvdal
Org. nr.
958 912 684
Epost:
Gå til nettside   Ring oss på 907 46 392   Send oss en mail

Brødr Gjermundshaug Anlegg As

Entrepenørfirmaet Gjermundshaug Anlegg AS er kjernen i Gjermundshaug Gruppen. Det er et firma med tung og bred kompetanse, dyktige ansatte og en moderne maskinpark. Vi har siden etableringen i 1949 utført utallige prosjekter som har satt varige spor og som vi er stolte av. Firmaet driver med entreprisevirksomhet som innebefatter bl.a. veibygging, jernbane, grunnarbeider bygg, vann/avløp, miljøsannering og rivingsarbeider. Vår stretegi er enkel. Vi skal levere rett kvalitet til rett tid.
Gjermundshaug Gruppen passerte 310 mil kr i omsetning 2012. Våre grunnverdier og vår økonomi er solid. Hovedkontoret er lokalisert på Alvdal med avd. kontor på Elverum. Hovedtyngden av oppdrag fremover vil bli Indre Østlandet.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell