4198160 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Åge Haverstad Maskinentreprenør AS
Kontaktinformasjon:
Åge Haverstad Maskinentreprenør AS

Telefon:
61 29 88 90
Telefax:
1
Adresse:
Åge Haverstad Maskinentreprenør AS
Harpefoss
2647 Sør-Fron
Org. nr.
989 063 030
Gå til nettside   Ring oss på 61 29 88 90   Send oss en mail

Åge Haverstad Maskinentreprenør AS

Åge Haverstad Maskinentreprenør AS har helt siden starten i 1969 hatt fokus på å levere kvalitet i alt vi foretar oss. Vår allsidige aktivitet har resultert i gode referanser fra både offentlige og private oppdragsgivere
Åge Haverstad Maskinentreprenør AS er et fleksibelt og kvalitetsbevisst entreprenørselskap. Vi ønsker å fremstå som en profesjonell og pålitelig aktør i markedet, gjennom kvalitetssikret arbeid og gode kundeforhold. En sentral del av dette er et sterkt fokus på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. HMS er en viktig del av vår totale kvalitet. Vi har kontinuerlig fokus på systemforbedringer og styrer kvalitetsarbeidet gjennom egne kvalitetsplaner i alle søknadspliktige tiltak.
Alle medarbeidere jobber etter gjeldene forskrifter, og vi har tett oppfølging av pågående oppdrag. Vårt styringssystem er godt utarbeidet og går gjennom alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer oppdatert kompetanse og maskinpark, i tillegg til god prosjektstyring og koordinering for alle oppdrag. Vi styrer alle våre underentreprenører og leveranser gjennom styringssystemet. Det legges i tillegg til rette for en trivelig og inkluderende arbeidsplass, samt personlig utvikling for den enkelte medarbeider. Vi har integrert vår KHMS håndbok i vår dagbok, slik at vi kan forbedre oss og nå våre mål i forhold til disse rutinene. Dette bidrar til at fokuset på HMS og KS opprettholdes aktivt i vår daglige drift.

Losang AS
FMC
Yara