4249780 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Ikea Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Atb AS
Kontaktinformasjon:
Atb AS

Telefon:
02820
Telefax:
1
Adresse:
Atb AS
Kongens Gate 34,
7012 Trondheim
Org. nr.
994 686 011
Epost:
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 02820   Send oss en mail

Atb AS

AtB er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. Vi har følgende oppgaver: Planlegge rutestruktur Informere publikum om tilbudet Markedsføre tilbudet Selge billetter og har fullt inntektsansvar Gjennomføre anbud etter regelverket for offentlige innkjøp innen buss, båt og ferge Følge opp kvaliteten i leveransene fra operatørene etter kontrakt Være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag Dette skal vi gjøre på en slik måte at tilbudet fremstår attraktivt, samordnet og effektivt.
Som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken, har AtB ulike oppgaver å gjennomføre
Oppgavene er knyttet til ruteplanlegging/logistikk, marked, kundeservice og kommunikasjon, økonomi/jus, IKT, billettkontroll og ulike driftsfunksjoner.
Selskapet er registert som aksjeselskap og eies 100% av eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har i dag rundt 50 ansatte.
For ansatte kan vi tilby: konkurransedyktige lønnsvilkår fleksibel arbeidstid gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP godt arbeidsmiljø i trivelige kontorlokaler sentralt i Trondheim.

ICA Norge
Treider Fagskoler
Yara