4198160 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge FMC Ikea Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Backe Holding AS
Kontaktinformasjon:
Backe Holding AS

Telefon:
66 81 85 00
Telefax:
23 39 23 01
Adresse:
Backe Holding AS
Widerøeveien 1
1360 Lysaker
Org. nr.
989 067 079
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 66 81 85 00   Send oss en mail

Backe Holding AS

Backe Entreprenør Holding sammenfatter BackeGruppens entreprenørvirksomhet. Hovedfunksjonen til selskapet er å hjelpe, støtte og utfordre datterselskapene i deres daglige drift og utvikling. Selskapene er solide, tradisjonsrike entreprenører som har opparbeidet seg stor lokal tillitt. Hvert datterselskap har sin egen daglig leder i tillegg til et styre med interne og eksterne medlemmer. Styrerepresentanter med lokal forankring, solid nettverk og bred næringslivskompetanse sikrer god forståelse og tilpasning til det lokale markedet. Organiseringen gir fordelen av korte beslutningsveier og nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
I BackeGruppen er vi alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere til utvikling av våre prosjekter. Vi har store ambisjoner for fremtiden og trenger flinke hender og kloke hoder for å kunne tilby den beste service innenfor vår bransje.
BackeGruppen er en litt annerledes aktør i byggebransjen. Økonomisk er vi en tung og robust aktør, men vår lokale tilknytning og våre selskapers tradisjonsrike navn gir oss den lille bedrifts fordeler, med korte beslutningsveier mellom prosjekt og ledelse, og nærhet til våre kunder og leverandører. Vi setter sikkerhet og skikkelighet høyt på våre arbeidsplasser, og jobber hardt for å skape og opprettholde tillit og pålitelighet i relasjon til våre kunder.
Vi ønsker å hente fram det beste potensialet i hver enkelt ansatt. En stilling hos oss skal være en døråpner til nye muligheter via profesjonell utviklingen innen sitt fagfelt eller lederutdanning. Vi praktiserer korte styringslinjer og gir den enkelte stor grad av frihet til å utvikle seg innenfor vårt selskap. For eksempel tilbyr vi gjennom BackeSkolen konkrete utdanningsmuligheter for videre kompetanseutvikling og kontinuerlig fagoppdatering.

ICA Norge
Instacruit
A/S Norske Shell