4249780 besøkende siden oppstart 2001
ICA Norge Eltel Networks Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Østfold Energi AS
Kontaktinformasjon:
Østfold Energi AS

Telefon:
90774869
Telefax:
-
Adresse:
Østfold Energi AS
Glengsgata 19
1706 Sarpsborg
Org. nr.
879 904 412
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 90774869   Send oss en mail

Østfold Energi AS

Østfold Energi er en energiprodusent med utviklingsambisjoner og arbeider systematisk med å utvikle sine aktiviteter innenfor fornybar energi.
Fornybar energi er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Energibransjen i Norge står derfor ovenfor spennende og utfordrende oppgaver i tiårene som kommer. For å gjennomføre disse oppgavene trenger vi kloke, kreative hoder som kan finne løsninger som gir mer fornybar energi.
Østfold Energi har om lag 75 ansatte, fordelt på en rekke yrkeskategorier, deriblant sivilingeniører, bygg- og anleggsingeniører, dataingeniører, driftsoperatører, økonomer og annet administrativt personale.
Som ansatt i Østfold Energi, og energibransjen generelt, kan du forvente varierte arbeidsoppgaver, konkurransedyktig lønn, stabile arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø.

FMC
Techconsult
A/S Norske Shell