4199285 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Get Relekta AS FMC Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Kynningsrud Holding AS
Kontaktinformasjon:
Kynningsrud Holding AS

Telefon:
90 64 59 36
Telefax:
-
Adresse:
Kynningsrud Holding AS
Vallehellene 3
1664 Rolvsøy
Org. nr.
982 310 709
Gå til nettside   Ring oss på 90 64 59 36   Send oss en mail

Kynningsrud Holding AS

Kynningsrud har siden 1946 vært forbundet med entreprenørvirksomhet av høy kvalitet, og omfatter i dag virksomheter innenfor forretningsområdene Prefab, Fundamentering, Eiendom og Kran. Hver dag jobber vi med å løfte høyt, bygge solid og forvalte fornuftig over hele Norge og Sverige, hele tiden med visjonen «Gleden er å være til nytte» som viktigste drivkraft.
Verdier Kynningsrudgruppen skal være et av Skandinavias ledende selskaper i satsingsområdene Prefab, Fundamentering og Eiendom. Vår styrke er ressursutnyttelse og fokus på et bredt samarbeid i det skandinaviske markedet.
Verdigrunnlag I Kynningsrudgruppen skal våre medarbeidere kjennetegnes ved ærlighet, lojalitet og entusiasme.
Ærlighet i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit. Lojalitet til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og beslutninger. Entusiasme blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking. Kjerneverdier Overfor kunder og leverandører skal vi kjennetegnes ved styrke, trygghet og presisjon.
Styrke: Vi har store ressurser til rådighet og har dyktige og motiverte medarbeidere som arbeider med høyeste grad av sikkerhet. Trygghet: Vi er en pålitelig samarbeidspartner med høy gjennomføringsevne. Vi er ansvarsfulle og har en solid økonomi. Presisjon: Vi holder avtaler, har høy kompetanse og fokuserer på kvalitet.

Eltel Networks
Treider Fagskoler
A/S Norske Shell