4199285 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Storebrand Oracle Norge Mesta Trygvesta Det Norske Veritas Yara
Infoside for Aibel AS
Kontaktinformasjon:
Aibel AS

Telefon:
915 24 440
Telefax:
22 22 22 22
Adresse:
Aibel AS
P.O.Box 300, Forus
4066 Stavanger
Org. nr.
979 873 778
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 915 24 440   Send oss en mail

Aibel AS

I Aibel er mulighetene mange og begrensningene få. Ved å bli med på vårt lag, kan du jobbe med noen av de største og mest spennende prosjektene innen olje, gass og fornybar energi
Karriereutvikling
I Aibel tilbyr vi omfattende kursing til våre medarbeidere. Gjennom Aibel Academy får både nye, erfarne og utenlanske medarbeidere et tilbud.


I Aibel tilbyr vi livslang læring. Vi ønsker at våre ansatte utvikler seg, og vi er åpne for at den enkelte søker nye utfordringer på tvers av faggrupper. På den måten får en større bredde og kunnskapsutveksling, som igjen øker selskapets totale kompetanse. Kursene i Aibel er tilgjengelige over hele verden, slik at alle våre medarbeidere har tilgang til samme opplæring. Alle nyansatte får kurs for å bli kjent med selskapet.

Eltel Networks
FMC
Yara